Następnie przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, wojewódzkich, kombatantów, lokalnych szkół, stowarzyszeń i instytucji złożyli wiązanki i wieńce przy pomniku.

 

fot.Kozienice24.pl. Kwiaty pod pomnikiem złożył Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk oraz radni Marianna Piechota (od lewej), przewodniczący rady Włodzimierz Mazur oraz Marianna Bernacik (od prawej)

 

Wideo www.Pionki24.pl

 

Po Mszy Św. uroczystość przeniosła się na pola Brzustowa.  gdzie licznie zgromadzona widownia mogła obejrzeć inscenizację bitwy w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych. Kilkadziesiąt osób w strojach żołnierskich z minionej epoki, miłośnicy historii i członkowie grup rekonstrukcji historycznych starali się wiernie odtworzyć przebieg bitwy I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego stoczonej w dniach 22-26 października 1914 roku pod Anielinem i Laskami, na przedpolach Twierdzy Dęblińskiej.

 

fot.Pionki24.pl

 

W rekonstrukcji wzięli udział członkowie 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Związku Strzeleckiego „Beliniak”. Uroczystość uświetniły występy Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”, Chóru Seniora Kontrast z Pionek i Chóru Seniora Relaks z Kozienic.

 

Wideo: www.pionki24.pl

 

Dopełnieniem imprezy był spektakularny pokaz umiejętności, który zaprezentowali funkcjonariusze formacji BOR, ze specjalistycznymi pojazdami z efektowną wymianą ognia i wybuchami pirotechnicznymi.

 

fot.Kozienice24.pl

 

 

 

 

 

Tekst opracowała:

Aneta Pacocha GCRSiP

 

Wideo: Pionki24.pl oraz Kozienice24.pl