Następnie strażacy z rodzinami i biorący udział w uroczystości goście udali się na „Polankę”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk rozpoczął część oficjalną minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Antoniego Maja, który służył w Straży ponad 50 lat. Zasłużonym druhom wręczono strażackie odznaczenia, a w poczet strażaków- ochotników przyjęto nowego członka. Pan Marian Krekora podziękował darczyńcom, którzy wsparli organizację ubiegłorocznych obchodów 90-lecia OSP w Garbatce. Na zakończenie odbyła się tradycyjna strażacka biesiada.