Pomimo faktu, iż nakaz określony został w ustawie nie wszystkie gminy go wypełniają, w większości przypadków stanowi on jedynie martwy zapis. Lecz nie dla nas! Gmina Garbatka-Letnisko zawsze wychodzi naprzeciw swoim mieszkańcom, a ostatnie wydarzenia są tego najlepszym przykładem.

Bowiem w piątek 16 czerwca 2012 roku miało miejsce ważne wydarzenie – o godzinie 13.00 dokonaliśmy Uroczystego otwarcia mostu w Garbatce-Zbyczyn. W uroczystości wzięli udział nie tylko  Ci najbardziej zainteresowani – mieszkańcy Garbatki-Zbyczyn. Przybyli także: radni i sołtysi Gminy Garbatka-Letnisko, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kozienicach, radni powiatowi, osoba duchowna, strażacy ochotniczej jednostki straży pożarnej oraz pracownicy tutejszego Urzędu Gminy na czele z Panem Wójtem. Nie zabrakło również tych, którzy wykonali inwestycję – czyli żołnierzy I Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. Generała Romualda Traugutta pod dowództwem ppłk Adama Bednarczyka.

 

 

Po uroczystym złożeniu meldunku o wykonaniu zadania, wszystkich przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Garbatka-Letnisko – Pan Robert Kowalczyk. Następnie głos zabrał Szef Oddziału Inżynierii Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Krzysztof Sobczak, deklarując dalszą współpracę oraz Sołtys – Pani Grażyna Otarkowska, która dziękowała w imieniu mieszkańców. Kluczowym momentem wydarzenia było uroczyste przecięcie wstęgi, wbicie ostatniego gwoździa oraz poświęcenie mostu. Nie zabrakło także chwili próby. Odważnie po moście przejechał  wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, a zaraz po nim weszli wszyscy goście. Całą uroczystość uświetniła lampka szampana oraz słodki poczęstunek. Cieszymy się, że pomyślnie udało się nam zakończyć tak długo wyczekiwaną inwestycję. Jesteśmy pewni, iż budowa mostu w Garbatce-Zbyczyn nie tylko poprawi komunikację tej części Gminy, zwiększy ona także dostęp mieszkańców do podstawowych usług publicznych. Sama inwestycja natomiast stanowi najlepszy dowód na to, że potrafimy skutecznie współpracować i efektywnie gospodarować środki – a to wszystko z myślą o naszych mieszkańcach.