Świetlico-Remiza powstała w centrum miejscowości, w budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej. Jeszcze całkiem niedawno był to zdewastowany i niezagospodarowany obiekt. Dziś dzięki efektywnym działaniom obecnych władz samorządowych budynek przeszedł gruntowną przebudowę. Jej efektem są pomieszczenia- garaże dla Ochotniczej Straży Pożarnej z zapleczem socjalnym, świetlica na potrzeby mieszkańców z zapleczem kuchennym oraz Filia Biblioteki Gminnej. Dodajmy, że budynek przeszedł także termomodernizację, wymieniono okna, pokrycie dachowe oraz zamontowano panele fotowoltaiczne, dla obniżenia kosztów utrzymania obiektu. Realizacja inwestycji jest również dobrym przykładem pozyskiwania zewnętrznych środków, Gmina pozyskała na ten cel dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie ponad 331 tys. zł.

Jesteśmy pewni, że nowy, wyremontowany obiekt wspomoże funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowcu i będzie dobrze służył Mieszkańcom Sołectwa.

 

Magdalena Marszałek

fot. Mariusz Grotkowski.