Była to też okazja do podziękowania gospodarzom sołectw za ich trud i pracę na rzecz swoich środowisk i całej Gminy, a także czas by porozmawiać o sprawach bieżących poszczególnych sołectw. W ten ważny dzień nie zabrakło też drobnych upominków.

Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego naszym Sołtysom, a każdej wsi  w Polsce tak wyjątkowych NAJLEPSZYCH SOŁTYSÓW,  jacy są w Gminie Garbatka-Letnisko.