Dzieci zostały przygotowane przez swoje wychowawczynie: p. Dominikę Grygiel i p. Katarzynę Cywkę. Nie zabrakło oczywiście życzeń, miłych słów i kwiatów dla wszystkich pracowników przedszkola. Zaproszeni goście zabierając głos podziękowali p. dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi za trud, codzienną pracę, za serce….Wręczono również dla pracowników naszego przedszkola Nagrody Wójta oraz Nagrody Dyrektora. 

Podczas uroczystości nauczyciele i pracownicy przedszkola na czele z panią dyrektor podziękowali Panu wójtowi Robertowi Kowalczykowi za osiem lat wzajemnej, owocnej współpracy.

Bożena Kęska