Urząd Gminy Garbatka-Letnisko

 

ul. Skrzyńskich 1  26-930 Garbatka-Letnisko

tel. (48) 62 10 194, fax (48) 62 10 054

 

www.garbatkaletnisko.pl

[email protected]

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek        w godz. 7.30 do 17.00Wtorek              w godz. 7.30 do 15.30Środa                 w godz. 7.30 do 15.30Czwartek            w godz. 7.30 do 15.30Piątek                w godz. 7.30 do 14.00 Bank Spółdzielczy Zwoleń O/Garbatka-Letnisko

Nr 68 91570002 0040 0400 0257 0001

 

  USC, OŚWIATA

Zastępca Kierownika USC mgr Beata Kowalik

Parter, pok. 4

Tel.(48) 62 10 114 w. 30

[email protected]

 

          REFERAT ORGANIZACYJNY

 Kierownik  mgr Marzena PomarańskaI piętro pok. 19tel. (48) 62 10 315 w. [email protected]

 

Sekretariat

Inspektor mgr Joanna KołtunI piętro, pok. 15tel. (48) 62 10 194, fax (48) 62 10 054 [email protected]

Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza

Referent Elżbieta Wilczyńska

Parter pokój nr 6

Tel. (48) 62 10 194 w. 27 [email protected]

Sprawy obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, bhp, archiwum     Inspektor  mgr Grażyna Waszkiewiczparter, pok. 2tel. (48) 62 10 114 w. [email protected]

Obsługa Rady GminyInspektor mgr Izabela Szczepanek

parter, pok. 7tel. (48) 62 10 194 w. [email protected]

Informatyk    Mariusz GrotkowskiI piętro, pok. 13tel. (48) 62 10 194 w. [email protected] 

          REFERAT INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA i PROMOCJI 

Kierownik  mgr Agnieszka Serafin

I piętro, pok. [email protected]. 48 62 10 194 wew. 23

 

Zastępca Kierownika mgr Magdalena Marszałek

[email protected] tel. 48 62 10 194 wew. 20

 

Promocja i organizacja imprezPodinspektor mgr Kinga Kowalczyk[email protected] tel. 48 62 10 154

 

Gospodarka nieruchomościamipodinspektor Elżbieta Wróbel

I piętro, pok. [email protected] tel. 48 62 10 194 wew. 19Planowanie przestrzenneInspektor inż Ewa Maślanek

I piętro, pok. [email protected] tel. 48 62 10 194 wew. 21 

 

          REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ– ul. Spacerowa 2Kierownik inż. Henryk Banaśtel: (48) 62 10 103mail: [email protected] 

Ochrona środowiska

Inspektor inż. Krystyna Jagiełło

tel: (48) 62 10 103mail: [email protected]

Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Inspektor  Elżbieta Muszyńska

[email protected]

tel.486210103

Pomoc administracyjna – Hanna Małgorzata Kochowskatel: (48) 62 10 103

– gospodarka odpadami komunalnymi

Pomoc administracyjna – Ewa Wójciktel: (48) 62 10 103          REFERAT FINANSOWY 

Kierownik mgr Agnieszka AdachI piętro pok.8Tel./48 6210315/ w [email protected]Obsługa projektów oraz windykacji należności i opłat niepodatkowychInspektor  Jolanta AdamiecI piętro pok.18 Tel./48 6210315/w [email protected]Rozliczenia finansowe i ewidencja materiałowaReferent Elwira WarchołI piętro pok.8Tel./48 6210315/w [email protected]Księgowość BudżetowaReferent Maria TwardowskaI piętro pok.18Tel./486210315/ w [email protected]

Księgowość podatkowa, zwrot podatku akcyzowego Inspektor Teresa Przerwaparter, pok. 3tel. (48) 62 10 194 w. [email protected]

Podatki i opłaty lokalne

Podinspektor mgr Małgorzata Szumilas

parter, pok. 3

tel. (48) 62 10 194 w. 38

[email protected]