Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej naterytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerującekonieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertamihandlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona wodpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismowprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia.ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatąnależy podchodzić ze szczególną ostrożnością.Zespół CEIDGMinisterstwo