Wykaz firm wpisanych do RDR:

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
Wrocławska 3, 26-600 Radom
Ekola Sp. z o.o.
1905 roku 47 lok. 14, 26-600 Radom
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ekoestetyka Małecki Sp.j.
Starokrakowska 137, 26-600 Radom
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MA-GA Sp. j.
Powały 4, 26-600 Radom
MA-GA Gabryś Maciej
Jagiellońska 2, 26-600 Radom
PPUH „Radkom” Sp. z o.o.
Witosa 76, 26-600 Radom
PPUH Interbud Sp. z o.o.
Limanowskiego 154, 26-600 Radom
PUK ATK-Recykling
Chorzowska 3, 26-600 Radom
Kozienicka Gospodarka Komunalna
Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice

Ww. rejestr  zamieszczony jest także na stronie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko w zakładce Strefa Interesanta – gospodarka odpadami – wykaz firm wpisanych do RDR.

 W UMOWACH DOTYCZACYCH ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko jednocześnie   zawiadamia,  o konieczności zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, w związku z zatwierdzeniem dnia 22 stycznia 2020r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” nowych taryf cenowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, co za tym idzie nowych stawek opłat dla w/w podmiotów.

                                                                                                          Wójt

                                                                                              /-/ Teresa Fryszkiewicz