Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Garbatka- Letnisko (pokój Nr 15), Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a oraz  na stronie internetowej Urzędu.Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:–  kopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2017r.;–  kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji  i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Pobierz: Wniosek o oszacowanie szkód

 

 

 

Wójt GminyGarbatka- Letnisko