W związku z powyższym Wójt Gminy Garbatka-Letnisko wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.Rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli straty  mogą składać wnioski o oszacowanie strat.Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko sekretariat pokój nr 15, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz u Sołtysów wsi.Proszę o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015r. w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko pok. nr 15 (sekretariat)Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2015 rok.

 

Pobierz wniosek

Zalacznik_nr_2_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod_-_wniosek_dla_rolnika