Cena i stawka opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

Odbiorcy usług

Cena wody (zł/m³) brutto

Stawka opłaty abonamentowej (za 6 m-cy) brutto

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasilania obiektów użyteczności publicznej.

 

2,96

 

6,48

Odbiorcy indywidualni korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym.

 

2,79

 

0,00

Odbiorcy indywidualni rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

 

2,51

 

6,48

Odbiorcy indywidualni rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza.

 

2,60

 

6,48

 

 

Cena zbiorowego odprowadzania ścieków – 4,70 zł brutto/

 

 

Szczegóły w załączniku TUTAJ

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

/-/ Teresa Fryszkiewicz