Natomiast osoby prawne dokonują wpłat na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Garbatce-Letnisko 06 9157 0002 0040 0406 0109 0023.