Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego nie ulegają zmianie.