W związku z powyższym oraz zaobserwowanym zwiększonym poborem wody zwracamy się do Mieszkańców Gminy z uprzejmą prośbą o racjonalne korzystanie z wody. Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może w skrajnym przypadku doprowadzić do ograniczenia świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę.

                                                                                                       Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz