Uroczystego otwarcia zawodów dokonali przewodniczący rady gminy Pan Włodzimierz Mazur oraz dyrektor ZSS Pani Agnieszka Babańca. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: Waldemar Langa, Andrzej Baracz, Andrzej Suwała, Tomasz Krekora.

 

Wyniki:

Kat. open dziewczęta:

1 miejsce- Joanna Maj

2 miejsce- Martyna Klimowicz

2 miejsce- Weronika Oleś

Kat. Młodzik chłopcy

1 miejsce- Dawid Langa

2 miejsce- Szymon Zapora

3 miejsce- Patryk Klimowicz

Kat. Junior chłopcy:

1 miejsce- Filip Kwaśnik

2 miejsce- Sebastian Żabicki

3 miejsce- Adrian Wnuk

Kat. Senior:

1 miejsce- Robert Janicki

2 miejsce- Andrzej Sekuła

3 miejsce- Dawid Kwaśnik

Kat. Senior plus 45

1 miejsce-Wojciech Stankiewicz

2 miejsce- Andrzej Kucharski

3 miejsce- Leszek Tomaszewski

 

W czasie ceremonii podsumowania turnieju puchary wręczali wójt gminy Pan Robert Kowalczyk, przewodniczący rady gminy Pan Włodzimierz Mazur, dyrektor ZSS Pani Agnieszka Babańca oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pan Waldemar Banaś.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!