Zwierzęta pozostaną pod opieką pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko i lekarza weterynarii do momentu znalezienia dla nich nowego domu. Aktualne informacje dotyczące zwierząt czekających na adopcję znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Kącik adopcyjny” oraz na stronie Gabinetu Weterynaryjnego Małych Zwierząt BoliŁapka z siedzibą w Garbatce-Letnisko.

Mamy nadzieję, że dzięki powstaniu tego miejsca żadne bezdomne zwierzę nie będzie musiało trafić do schroniska, tylko znajdzie ciepły i bezpieczny dom oraz kochających opiekunów. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich właścicieli czworonogów z terenu naszej gminy o odpowiednie zabezpieczenie posesji co uniemożliwi wydostanie się z niej zwierzęcia.