Następnie odbyła się akademia na którą przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Garbatka Letnisko Pan Robert Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur, ks.proboszcz Augustyn Rymarczyk oraz rodzice uczniów.

Pani dyrektor Agnieszka Babańca podsumowała kończący się rok szkolny, wręczono listy gratulacyjne rodzicom i stypendia dla uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 5,0. Znamienitą nagroda było stypendium Wójta przyznane uczniom, którzy uzyskali najwyższą średni ocen w szkole: w gimnazjum Oldze Karaś, a w szkole podstawowej Kacprowi Goli.

Serdecznie gratulujemy!