W trakcie wakacji odbyło się wiele ciekawych zajęć mających na celu pobudzanie wyobraźni i fantazji dzieci i pozwalających na różnorodne formy aktywności. Były to zabawy integracyjne i aktywizujące w grupie, zabawy z chustą animacyjną, zajęcia ruchowe i plastyczne zarówno indywidualne jak i zbiorowe.W ten sposób powstały m.in. „Regulamin”, „Drzewa Dobrych Manier”, „Podwodny Świat” , „Lokomotywa Wakacyjnych Marzeń”, oraz „Okienka Wyobraźni”. Wielkie wrażenie na uczestnikach zrobiła wizyta na odbywających się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych warsztatach z garncarstwa, na których zobaczyli oni proces tworzenia garnków i dzbanków z gliny na prawdziwym kole garncarskim.Na zakończenie dzieciaki otrzymały od prowadzącego warsztaty paczkę gliny,z której następnie stworzyły małe dzieła sztuki. Kolejne dni wakacji to kolejne atrakcje: pokaz mody, zajęcia teatralne,wycieczka na pocztę, do biblioteki, spacery na Polankę, wizyta na warsztatach z wikliniarstwa.We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w lipcu i sierpniu odbyły się dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów z Krakowa: „Zaczarowany ołówek” oraz „Trzy świnki”. Ostatniego dnia zajęć wakacyjnych dzieci bawiły się na zabawie tanecznej z karaoke. Letnie zajęcia w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji są dowodem na to, że nawet nie wyjeżdżając z Garbatki można ciekawie i twórczo spędzić czas wakacji.Przypominamy, że trwają nabory na rozpoczynające się wkrótce cykliczne zajęcia.