Nazwa OSP

Termin

Miejsce

Garbatka Nowa

29.02.2020 (sobota)

godz. 18.00

Remiza OSP Garbatka Nowa

Garbatka-Letnisko

1.03.2020 (niedziela)

godz.15.00

była Świetlica Gminna

Garbatka-Letnisko

Jana Kochanowskiego 135

Ponikwa

7.03.2020 (sobota)

godz.17.00

Remiza OSP Ponikwa

Bąkowiec

7.03.2020 (sobota)

godz.18.30

Remiza OSP Bąkowiec