Podczas zebrań przedstawiono m.in. sprawozdania z działalności jednostek za 2019r. obejmujące: stan organizacyjny stowarzyszeń, zaangażowanie druhów, wykonane prace w jednostkach oraz zakupu sprzętu dla jednostek, przytaczając kwoty i źródła ich pozyskania. Druhowie przyjęli także plan finansowy i działania na 2020r.

 

Poza zgromadzonymi druhami w zebraniach udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko-Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Mazur, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego- Komendant Gminny ZOSP RP w Garbatce-Letnisko – dh Robert Grygiel, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Garbatce-Letnisko – dh Krzysztof Stalmach oraz Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach – mł. bryg. Paweł Kowalski, który uczestniczył w zebraniu OSP Garbatka-Letnisko.