Przedstawione sprawozdania za 2016r. i plany na 2017r. zostały jednomyślnie przyjęte przez członków walnego zebrania.Spotkania pozostałych jednostek OSP z terenu Gminy Garbatka-Letnisko odbędą się w marcu br.autor:G.Waszkiewicz