Podczas zebrania został wybrany nowy Prezes OSP Garbatka-Letnisko, którym został Albert Grygiel. Podsumowano także miniony rok, zrealizowane zadania, zakupiony sprzęt i umundurowanie, wyjazdy do akcji, a także omówione zostały plany do realizacji na 2019 rok. Przedstawione sprawozdania i plany zostały jednogłośnie przyjęte przez członków walnego zebrania. Kinga Kowalczyk