Podczas zebrania podsumowany został miniony rok, zrealizowane zadania, zakupiony sprzęt i umundurowanie, wyjazdy do akcji, a także omówione zostały plany do realizacji na 2018 rok. Przedstawione sprawozdania i plany zostały jednogłośnie przyjęte przez członków walnego zebrania. Najważniejsze plany to zakup samochodu średniego dla jednostki i zorganizowanie obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ustalono również wstępną datę uroczystości 95-lecia jednostki OSP Garbatka-Letnisko i Dnia Strażaka na 6 maja 2018r. Walne zebranie było też okazją do wręczenia odznaczeń za wysługę lat, które otrzymali: Dąbrowska Anita, Gnyś Roman, Gnyś Sławomir i Skiba Piotr.

 

Grażyna Waszkiewicz