Warsztaty odbędą się w lokalu Gminnej Świetlicy przy ul. J.Kochanowskiego 135