Pan Marek w  wieku 17 lat uległ wypadkowi. Jednak nie poddał się. Jest człowiekiem bardzo aktywnym. Jeździ po całej Polsce i prowadzi warsztaty edukacyjne, mające na celu niwelowanie barier między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi, przedstawienie różnych rodzajów niepełnosprawności wraz z umiejętnością pomocy, uwrażliwianie na potrzeby ludzi niepełnosprawnych i pokazanie ich potencjału.

Takie warsztaty odbyły się także w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie. Pan Marek Sołtys  prowadził je z pracownikiem fundacji, panem Karolem Brzegowym. Nie tylko poprzez wykład, ale także różnego rodzaju  ćwiczenia, pomagali lepiej zrozumieć osoby niepełnosprawne. Uczyli, jak im pomagać, a także wskazywali na zagrożenia, które mogą powodować niepełnosprawność. Uczniowie uczyli się pomagać osobom poruszającym się na wózku, niewidomym, głuchym, czy głuchoniewidomym. Pan Marek i pan Karol  przywieźli także psy, których pomoc osobom niepełnosprawnym jest ogromna. Tłumaczyli, jaka jest różnica między psem przewodnikiem a psem asystentem. Te czworonogi są „oczami” osób niewidomych, pomagają ludziom na wózkach, dzieciom z porażeniem mózgowym, autyzmem i w wielu innych przypadkach. Pies Pana Marka to Spike, który nie tylko wspomaga go w  funkcjonowaniu w warunkach domowych i na zewnątrz, ale także jest jego bardzo dobrym przyjacielem.

Pan Sołtys zwracał także uwagę na to, że osoby niepełnosprawne mają ogromny potencjał, potrafią realizować marzenia, cieszyć się życiem i są świetnymi przyjaciółmi. Bardzo podkreślał, aby osób niepełnosprawnych z góry nie przekreślać i nie stosować wobec nich krzywdzących stereotypów. Spotkanie z tak niezwykłymi osobami, jak Pan Marek i Pan Karol to prawdziwa lekcja nie tylko umiejętności pomocy ludziom  niepełnosprawnym, ale także nauka pozytywnych zachowań w kontaktach z drugim człowiekiem. Z pewnością warsztaty edukacyjne, w których brali udział uczniowie i nauczyciele uwrażliwiły  ich na  potrzeby osób niepełnosprawnych  i nauczyły przełamywać bariery. Nie ma przecież podziału „my” i „wy”. Jesteśmy razem.

 

autor:PSP Bogucin