Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, pokój nr 4. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć faktury VAT lub ich uwierzytelnione kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r. Wnioski dostępne będą w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.minrol.gov.pl Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrzone.

 

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

 

/-/ Robert Kowalczyk