Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłoszenia się wszystkich osób, które złożyły wniosek, a do chwili obecnej nie zakończyły procedury zakupu węgla, bądź nie odebrały informacji potwierdzającej możliwość jego zakupu.

W przypadku niezgłoszenia się do tut. Urzędu do dnia 19.04.2023r. wszystkie niezrealizowane wnioski zostaną potraktowane jako rezygnacja z zakupu węgla w preferencyjnych cenach.

 

 

 

Wójt

/-/Teresa Fryszkiewicz