Ponadto przypominamy, że w dalszym ciągu trwają zapisy na listę rezerwową osób chętnych do montażu indywidualnego zestawu OZE.W ramach zadania zamontowane zostaną wybrane przez mieszkańców instalacje, tj. kolektory słoneczne, piece na biomasę, pompy ciepła lub panele fotowoltaiczne. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Indywidualne koszty przedsięwzięcia zależą od wielkości i wartości zamontowanej instalacji. Wartość dofinansowania wynosi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.