– we wtorki w godzinach popołudniowych

– w środy w godzinach przedpołudniowych