Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie, tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych,

 

a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

W części 1. programu – do 135 000 zł, W części 2. programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, W części 3. programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji na stronie https://wfosigw.pl/wazne-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

Gminny punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ulicy Skrzyńskich 1 i w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ulicy Spacerowej 2a. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu  Telefon: 48 62 10 194 i 62 10 103.