Wieczór poświęcony był Żołnierzom Wyklętym.  Młodzież przybliżyła licznie zgromadzonej publiczności historię „Niezłomnych”, którym oddano cześć przez wspólne patriotyczne śpiewanie. Widzowie chętnie włączali się we wspólne wykonywanie pieśni patriotycznych. Na zakończenie ks. Kamil podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu, głos zabrał również ks. Proboszcz Augustyn Rymarczyk oraz pani Marianna Bernacik, radna Rady Gminy, która podziękowała organizatorom za tę wspaniałą inicjatywę.
GCRSiP