Na uroczyste spotkanie z Jego Ekscelencją przybyli także: ksiądz dziekan  Augustyn Rymarczyk,  ksiądz kanonik Bogdan Piwko, przedstawiciele Urzędu Gminy – Wójt Gminy Robert Kowalczyk, Sekretarz Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, radni –  Cecylia Guza i Zbigniew Wdowiak, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, księgowa szkoły Aleksandra  Mieczyńska, sołtysi z Bogucina, Brzustowa i Anielina  oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Wyjątkowego gościa powitała dyrektor szkoły – Teresa Rodakowska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Dzieci życzyły Jego Ekscelencji, aby każdy dzień Jego życia był realizacją słów Jana Pawła II: „Musicie być mocni mocą wiary, musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi radość życia, musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest…”.

 

 

Dyrektor szkoły przedstawiając placówkę powiedziała: „Jesteśmy małą społecznością szkolną, ale dbamy o to, aby zaznaczyć swoją obecność na terenie  naszej Małej Ojczyzny. Dobrą tradycją szkoły jest coroczne wystawianie jasełek – widowiska  o Bożym Narodzeniu, które jest przypomnieniem  historii narodzin Jezusa w Betlejem i spisku Heroda”.

 

Jasełka, które obejrzał Jego Ekscelencja i zaproszeni goście zatytułowane  były „Maleńka Miłość”, a  przygotowali je  uczniowie  pod kierunkiem  pani Marioli Gębskiej  i pana Dariusza Rodakowskiego. Miłym akcentem spotkania był także występ absolwentki szkoły, która obecnie pracuje jako wolontariuszka, Zuzanny Ziomek. Zuzia wykonała pastorałkę „Bosy pastuszek”. Pięknie i z serca zaśpiewały również  dla Jego Ekscelencji najmłodsi uczniowie – dzieci z Oddziału Przedszkolnego.  Aby Ksiądz Biskup pamiętał o szkole w Bogucinie dzieci wręczyły mu własnoręcznie wykonane aniołki -małego od przedszkolaków, większego od  starszych uczniów.

 

Jego Ekscelencja bardzo serdecznie i z humorem rozmawiał z dziećmi.  Powiedział również, że to szczególne święto dla szkoły, bo wszyscy mogliśmy być dzisiaj razem. Na zakończenie wszystkie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Biskupem. Miło i niestety zbyt szybko przebiegła także druga część wizyty. Jego Ekscelencja obejrzał szkołę, szczególnie zaciekawił go „Magiczny Dywan” przedszkolaków, a następnie udał się na  spotkanie z pracownikami szkoły i zaproszonymi gośćmi.

 

Jego Ekscelencja wniósł w mury szkoły wiele ciepła, życzliwości i radości. Ważnymi słowami Księdza Biskupa były dla nas słowa: „W waszej szkole odczuwa się niepowtarzalną atmosferę, którą charakteryzują się małe szkoły, pełną ciepła, życzliwości i poczucia, że wszyscy są razem.”

 

Mariola Gębska

PSP w Bogucinie