Z myślą o tych, którzy tak wiele robią, a tak rzadko to doceniane, wspólnie z Województwem Mazowieckim, Związkiem Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z  siedzibą w Warszawie oraz Gazetą Sołecką, mam przyjemność ogłosić konkurs na najaktywniejsze sołectwo.Konkurs to okazja do promocji ciekawych inicjatyw w społeczności wiejskiej. Podczas oceny projektu będzie brany pod uwagę m.in. jego wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność przedsięwzięcia. Istotne będzie również podjęcie uchwal o utworzeniu funduszu sołeckiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tego konkursu wśród sołectw i społeczności lokalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mazowieckie.pl lub można je uzyskać pod numerem telefonu 22 659 69 80 lub 22 659 62 16 lub [email protected]

 

 

Z poważaniem Wojewoda Mazowiecki wzDariusz PiątekWicewojewoda Mazowiecki