Zgodnie z instrukcją Komisarza Wyborczego obrady otworzył obecny Wójt Gminy Garbatki-Letnisko Robert Kowalczyk. Wójt podziękował również wyborcom oraz swoim konkurentom za udział w wyborach. Szczególne gratulacje skierował do nowo wybranych radnych.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko Stanisław Siembor w trakcie sesji przekazał nowo wybranym radnym zaświadczenie o wyborze. Po otrzymaniu zaświadczeń nowo wybrani radni, złożyli uroczyste ślubowanie. Dalszą realizację porządku obrad powierzono najstarszej wiekiem radnej (senior) Mariannie Bernacik.

 

 

W trakcie sesji rady ślubowanie złożył również Wójt Robert Kowalczyk, który będzie przedstawicielem gminy w kadencji 2014-2018.

 

 

Po ślubowaniu jedną z pierwszych decyzji jaką podjęła nowa rada był wybór nowego przewodniczącego. Po ustaleniu składu komisji skrutacyjnej i przeprowadzeniu głosowania    Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Włodzimierz Mazur. W trakcie obrad wybrano również Wiceprzewodniczących Rady Panią Irenę Piechocińską oraz Pana Pawła Kibila.

 

 

 

Radni zdecydowali również o składach komisji problemowych na kadencję 2014-2018.Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko:Komisja Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  1.Wdowiak Zbigniew – Przewodniczący Komisji2.Koćmierowska Leokadia 3.Kwaśnik Barbara4.Napiórkowska Elżbieta5.Piechocińska Irena6.Sekuła Henryk7. Stachurski Janusz  Komisja Gospodarki Gminy i Finansów Rady Gminy1.Bernacik Marianna – Przewodnicząca Komisji2.Cieloch Tadeusz3.Guza Cecylia4.Kęska Grażyna5.Kibil Paweł6.Szczechula Piotr7.Ziemka StanisławKomisja Rewizyjna1.Cieloch Tadeusz – Przewodniczący Komisji2.Guza Cecylia3.Koćmierowska Leokadia4.Stachurski Janusz5.Ziemka Stanisław