Uczestnikami akcji byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi oraz mieszkańcy Garbatki. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Markowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Wybrane utwory odczytali: wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz , radni Rady Gminy Garbatka-Letnisko: Dorota Ziarkowska i Bartłomiej Kamiński oraz nauczycielki PSP w Garbatce-Letnisko: Mariola Gębska i Agnieszka Rygiel.

 

Opublikowane dwieście lat temu wiersze zabrzmiały na nowo w interpretacji zaproszonych gości. Wszyscy czytający stanęli na wysokości zadania. Zgromadzona publiczność, na świeżym powietrzu i przy pięknej pogodzie z przyjemnością wysłuchała zachwycających strof Mickiewicza.

 

Na zakończenie spotkania wszyscy czytający oraz 10 pierwszych uczestników wydarzenia, otrzymało egzemplarze Ballad i romansów opatrzone pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania 2022. Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbatce i można nią ostemplować własne egzemplarze Ballad i romansów.