Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko przy ul.H.Lewandowicz2wdniu 24.11.2012r.(sobota)ogodz.15:00. Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy w Polsce ustawą uchwaloną przez Sejm RP 1 lipca 2011 r., w celu dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów unijnych.