W dostarczeniu paczek żywnościowych osobom objętym kwarantanną pomaga Wojsko Obrony Terytorialnej –  62-gi Batalion Lekkiej Piechoty w Radomiu.