Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

W czwartek 7 czerwca 2024r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Garbatki-Letnisko IX kadencji. Najważniejszymi punktami obrad było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium Wójtowi.

Radni Gminy Garbatki-Letnisko zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Teresie Fryszkiewicz za rok 2023. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania było 11 Radnych, wstrzymało się od głosu 4 Radnych: Aneta Brudzyńska, Karol Majdak, Michał Miśkiewicz i Marcin Rozborski.   Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2023 rok.

„Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok” został w całości opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko. Zostały przedstawione w nim zrealizowane przez władze samorządowe działania w sferze: organizacyjno-funkcjonalnej, finansowej i inwestycyjnej, społecznej, infrastrukturalnej i obywatelskiej. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią raportu udostępnionego na stronie bip.garbatkaletnisko.pl.

Radni jak również goście obecni na sesji  złożyli Wójtowi Teresie Fryszkiewicz gratulacje i podziękowania. Wyrazem ich uznania dla pracy Wójta były brawa oraz wręczone bukiety kwiatów.