Na dzień dzisiejszy Inwestor, którym jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, podpisał umowę z Wykonawcą prac budowlanych. Lada chwila rozpoczną się roboty, których finał przewidziano w listopadzie br.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

– budowę chodników,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– wykonanie odwodnienia.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.