Znalazły się wśród nich m.in. „Kulinarne potyczki sołectw” gdzie każde sołectwo miało za zadanie przygotować 3 potrawy, w tym jedną na ciepło w kategorii: Niespodzianka Sołtysa, Słodycz Sołectwa, oraz Pychotka Wiejska. Była również degustacja potraw przygotowanych przez wszystkie sołectwa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

Przygotowane potrawy oceniane były przez 4-osobowe jury w składzie: Wójt Gminy Pan Robert Kowalczyk, Pan Marian Krekora,Pani Beata Kowalik pod przewodnictwem Pana Włodzimierza Mazura Przewodniczącego Rady Gminy. Podczas tegorocznej Sołtysiady odbyły się także „Konkurencje sportowe na wesoło”, które wzbudzały wiele emocji wśród występujących jak i publiczności m.in.  mam talent, reanimacja sołtysa, fruwające jaja itp.Najlepsi w tegorocznym IV Turnieju Sołectw byli mieszkańcy Molend zdobywając 288 punktów, II miejsce wywalczyło z 202 punkami sołectwo Brzustów, natomiast III miejsce z 175 punktami zdobyło sołectwo Garbatka-Letnisko. Po zakończeniu wszystkich konkurencji Wójt Gminy Pan Robert  Kowalczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Włodzimierzem Mazurem zwycięskiemu sołectwu wręczył Puchar, natomiast sołectwo Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka, które zdobyło najmniej punktów otrzymało symboliczny „bat”. Jak powiedział na zakończenie Wójt Gminy że wszystkie sołectwa są zwycięzcami, a Sołtysiada to wspaniała forma integracji naszych mieszkańców poprzez wspólną zabawę oraz promocję naszej Gminy.Po zakończeniu wszystkich  konkurencji odbyła się wspólna biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, gdzie przygrywała kapela „Sąsiedzi”. A później miała miejsce zabawa taneczna, na której wszyscy świetnie się bawili. Kolejna szansa, aby wziąć udział w tej szalonej imprezie dopiero za rok a więc odliczajmy dni i do zobaczenia.    GCRSIPKinga Kowalczyk