W minioną niedzielę 14 kwietnia br. obchodziliśmy 80 rocznicę tragicznych wydarzeń pod Molendami. Obchody rozpoczęły się o godz. 12:00 Mszą świętą w kościele pw. NNMP
w Garbatce-Letnisku w intencji uczestników, jak również pomordowanych mieszkańców wsi Molendy. Homilię odprawił Ojciec Eugeniusz Augustyn Opat oraz Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów i zaprosił do modlitwy za poległych, którzy oddali swoje życie za najwyższe wartości ludzkie, za pokój i wolną Ojczyznę.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Ofiar Pomordowanych w miejscowości Molendy, gdzie uroczyście zabrzmiał Hymn Narodowy oraz Modlitwa Armii Krajowej. Wójt Teresa Fryszkiewicz wygłosiła przemówienie, w którym powitała wszystkich gości, podziękowała również  za pamięć oraz liczne przybycie.

– To tutaj 7 kwietnia 1944 roku została stoczona największa partyzancka bitwa w obwodzie kozienickim. Bitwa, którą mimo strat słusznie uważa się za zwycięską. W czasie, której tak dowódcy jak i żołnierze nie ulegli panice i zdołali mimo wielokrotnej przewagi wroga wyjść z beznadziejnej sytuacji. Dzisiaj stojąc przed pomnikiem ofiar pomordowanych, oddajemy hołd poległym w bitwie, którzy bohatersko walczyli o niepodległą Polskę. Oddali życie za naszą wolność. Powinnością nas wszystkich jest aby czcić pamięć o wydarzeniach oraz ludziach, którzy wpisali się w historię nie tylko naszej gminy, ale również całej ojczyzny. –  mówiła podczas uroczystości wójt Teresa Fryszkiewicz

Przedstawiony został zarys minionych wydarzeń przez uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko Maję Urbaniak.

Następnie głos zabrali Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, który podkreślił, że – Zobowiązaniem jest żebyśmy zawsze z dumą stali po stronie prawdy historycznej i żebyśmy pamiętali o wydarzeniach tamtych czasów, ale takie wydarzenia, jak to skłaniają również do refleksji. Szczególnie moje pokolenie, które nie zaznało strachu wojny i niepokoju. Że pokój nie jest dany raz na zawsze i że o pokój trzeba dbać, pielęgnować go a czasami kiedy zajdzie taka potrzeba stanąć w obronie właśnie tego pokoju, tej wolności, tej niepodległości oraz Zbigniew Gołąbek Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Radomiu.

Adam Duszyk przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przekazał na ręce Wójt Teresy Fryszkiewicz list gratulacyjny.

Jak co roku, aby uczcić pamięć o poległych przybyłe delegacje  złożyły kwiaty pod pomnikiem. W uroczystości udział wzięli reprezentanci organizacji wojskowych, środowisk kombatanckich, partii politycznych, służb mundurowych, szkół, samorządowcy oraz licznie zgromadzona społeczność Gminy Garbatka-Letnisko.

W obchodach uczestniczyły również poczty sztandarowe: 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, Związek Weteranów i Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku, Zakładu Karnego w Żytkowicach, jednostki OSP z Gminy Garbatka-Letnisko.

Całość uroczystości poprowadził Prezes 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisko  Pan Paweł Kibil. A uroczystą oprawę zagwarantował udział Kompanii Honorowej 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na „żołnierski” poczęstunek, zorganizowany przez władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko.

 

zdjęcia: kozienice24.pl