Do straży należał 60 lat. W OSP pełnił szereg funkcji, był sekretarzem i naczelnikiem. W latach 1992-2012 był Komendantem Gminnym ZOSP. Od 1991r. do chwili obecnej pełnił funkcję Prezesa OSP Garbatka-Letnisko. Wieloletni Członek zarządu wojewódzkiego w byłym województwie radomskim oraz członek Czwartej Kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kozienicach. Od stycznia 1995r. wprowadził OSP Garbatka-letnisko do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Za swoją ochotniczą służbę niejednokrotnie nagradzany m.in. Krzyżem Złotym Zasługi Prezydenta RP, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP czy Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 2014 roku Kapituła Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu Panu Marianowi Krekorze wyróżnienia Wójta Gminy Garbatka-Letnisko statuetką ”Szycha Garbacka”   w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”.

 

Zawsze obowiązkowy, zaangażowany, zawsze w pełnej gotowości do bezinteresownej służby innym. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek bardzo ambitny, pracowity, skromny i pełen życzliwości.