Bez Państwa pracy i twórczych pomysłów nie byłoby sukcesów uczniów. To często Wy, Szanowni Nauczyciele, odkrywanie w młodych ludziach talenty, motywujące do działania oraz wyzwalacie w nich chęć do wytężonej pracy. Odnosząc się z wielkim uznaniem dla Państwa dotychczasowych działań, życzę dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz pomyślności w życiu osobistym.                                    Robert Kowalczyk  – Wójt Gminy Garbatka-Letnisko