O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 8 września 2011 roku.

o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

9 października 2011 roku.

 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – przepisy wprowadzajace ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) uchwały Zarządu Gminy Nr 15/98 z dnia 5 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, uchwały nr XI/57/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Żytkowicach Wójt Gminy Garbatka-Letnisko podaje do publicznej wiadomości granice, numery obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na

9 października 2011r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo: Garbatka-Letnisko ulice: Chłodna, Leśna, Dąbrowskiego, Dębowa, Krótka, Zdrowotna, dr Jana Jaworskiego, Fabryczna od nr 5 do nr 18, Partyzantów, Drzewiarzy, Plażowa, Grabowa, Słowackiego, Zofii Nałkowskiej, mjr Romana Bielawskiego, Spacerowa, Krasickiego, Zofii Sztobryn, Kolejowa.

Sołectwo: Molendy

Publiczne Gimnazjum ul. H. Lewandowicz Nr 2

26-930 GARBATKA-LETNISKO

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych

 

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

2

Sołectwo: Garbatka-Letnisko ulice:

Jana Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 93 do nr 255, ul. J. Kochanowskiego strona parzysta od nr 90 do nr 434, Czarnoleska, Skrzyńskich, H. Lewandowicz, Podlas, 15-go Stycznia, Korczaka, Klonowa, Kruczkowskiego, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa, J. Piłsudskiego, Wodna, Wiklinowa, Tyszki, Fabryczna od ul. J. Kochanowskiego do przejazdu PKP, Kościuszki, Kilińskiego, Gołębia, Przemysłowa, St. Staszica, M. Reja, Żwirki i Wigury, Gwardii Ludowej, ppł Wł. Molendy „Graba”, Ogrodowa, Spokojna, Cicha, Parkowa, Dolna, Wiejska, Moniuszki, 3-go Maja, Sosnowa, Daleka, Brzozowa.

Sołectwo: Garbatka Długa wraz z Garbatką Nową

Gminna Świetlica w Garbatce-Letnisko ul. Jana Kochanowskiego 135

3

Sołectwo: Garbatka-Letnisko ulice: Zwoleńska, Pionkowska, Graniczna, Północna, Sołdacka, Polna, Martyrologii, Kozienicka, Młynarska, Wąska, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona, Wspólna, Mickiewicza, Sienkiewicza, Paderewskiego, Miła, Niecała, ks. J. Kuropieski, Błotna, Spółdzielcza, J. Kochanowskiego strona nieparzysta od nr 1 do 91, J. Kochanowskiego strona parzysta od nr 2 do 88

Sołectwo: Ponikwa

Urząd Gminy w Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1

4

Sołectwa: Anielin, Bogucin, Brzustów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie

Bogucin bn

5

Sołectwa: Bąkowiec, Garbatka-Zbyczyn wraz z Garbatką-Dziewiątką

Lokal po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowcu Bąkowiec 50

6

Zakład Karny w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach

 

Głosowanie w dniu 09 października 2011 r. w godz. 7.00 – 21.00

Wójt

(-) Robert Kowalczyk

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 7 września 2011 roku.

 

O numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku.

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – przepisy wprowadzajace ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113) uchwały Zarządu Gminy Nr 15/98 z dnia 5 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, uchwały nr Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Żytkowicach Wójt Gminy Garbatka-Letnisko podaje do publicznej wiadomości granice i numery obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku.

 

 

Nr obwodu

Granice obwodu

( Granice części obwodu )

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

3

Sołectwo : Garbatka-Letnisko ulice: Zwoleńska, Pionkowska, Graniczna, Północna, Sołdacka, Polna, Martyrologii, Kozienicka, Młynarska, Wąska, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona, Wspólna, Mickiewicza, Sienkiewicza, Paderewskiego, Miła, Niecała, ks. J. Kuropieski, Błotna, Spółdzielcza, J. Kochanowskiego strona nieparzysta od

nr 1 do nr 91, J. Kochanowskiego strona parzysta od nr 2 do nr 88

 

 

 

 

 

Urząd Gminy

Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

 

Lokal obwodowej komisji wyborczej otwarty będzie w dniu

22 maja 2011 r. w godz. 8.00 – 22.00

Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

I N F O R M A C J A

 

o terminie i miejscu przyjmowania od Komitetów Wyborczych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

 

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 października 2011 r.

BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2011 roku

do godz. 15,30.

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 4 (parter)

DO TERESY PRZERWA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW WYBORÓW.

 

 

Wójt

 

/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

I N F O R M A C J A

 

 

O WYZNACZONYCH MIEJSCACH DO UMIESZCZANIA

URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW WYBORCZYCH :

 

 

URZĘDOWE OBWIESZCZENIA WYBORCZE UMIESZCZANE BĘDĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ :

1. URZĘDU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

2. SOŁTYSÓW – SOŁECTW GMINY GARBATKA-LETNISKO

II. PLAKATY KOMITETÓW WYBORCZYCH BEZPŁATNIE MOŻNA UMIESZCZAĆ :

 

1. NA SŁUPIE OGŁOSZENIOWYN przed URZĘDEM GMINY,

2. NA TABLICACH OGŁOSZEŃ SOŁTYSÓW – SOŁECTW GMINY GARBATKA-LETNISKO

 

 

 

Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

O G Ł O S Z E N I E

 

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI

WYBORCZYCH W WYBORACH

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

 

Z W O Ł U J Ę

 

P I E R W S Z E P O S I E D Z E N I E

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,

 

w dniu 22 września 2011 roku o godz. 16.00

 

W

 

GMINNEJ ŚWIETLICY

 

przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko

 

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBWODOWYCH

KOMISJI WYBORCZYCH

 

O B O W I Ą Z K O W A

 

 

Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk