O G Ł O S Z E N I E

 

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI

WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

 

Z W O Ł U JĘ

 

P I E R W S Z E P O S I E D Z E N I E OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,

 

w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 17.00

 

W

 

Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji

 

przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko

 

OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBWODOWYCH

KOMISJI WYBORCZYCH

 

O B O W I Ą Z K O W A

 

 

Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO INFORMUJE, ŻE OD DNIA 5 MAJA 2014 ROKU UDOSTĘPNIONY JEST DO WGLĄDU NA WNIOSEK SPIS WYBORCÓW SPORZĄDZONY DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

 

 

Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 14 kwietnia 2014 roku.

o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

 

 

Informacja

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców

niepełnosprawnych w Wyborach do Parlanetu Europejskiego,

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

O WYZNACZENIU MIEJSC DO UMIESZCZANIA

URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW WYBORCZYCH