Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie przyjmowania zgłoszeń komitetów wyborczych

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA w GARBATCE-LETNISKO – Skład Komisji

 

K O M U N I K A T GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GARBATCE-LETNISKO

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  GARBATKA-LETNISKO z  dnia  10 października  2014 roku.

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

KOMUNIKAT o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

KOMUNIKAT O TERMINIE I ZASADACH LOSOWANIA KANDYDATÓW DO SKŁADU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w wyborach do rad gmin, rad owiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Garbatce-Letnisko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014r.

 

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko z dnia 23 października 2014 r.

 

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GARBATCE-LETNISKO

 

OGŁOSZENIE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY, RADY POWIATU, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ORAZ WYBORÓW WÓJTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R

 

INFORMACJA GMINNA KOMISJA WYBORCZA W GARBATCE-LETNISKO

 

Uchwala nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko z dnia 3 listopada 2014 roku