W ośmiu sołectwach na Sołtysów wybrani zostali dotychczasowi włodarze otrzymując poparcie na kolejną kadencję.  

Jedyna zmiana na stanowisku Sołtysa, nastąpiła w sołectwie Brzustów, gdzie nowym gospodarzem został Pan Marcin Kałdunek, który będzie reprezentował sołectwo przez najbliższą 5 – letnią kadencję.

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim, życzymy owocnej współpracy oraz sukcesów w życiu osobistym.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów na Sołtysów oraz do Rad Sołeckich:

http://bip.garbatkaletnisko.pl/jednostki_pomocnicze/1/solectwa