Zebranie otworzył i powitał zebranych Pan Bolesław Warchoł – dotychczasowy prezes. Natomiast sprawozdanie z działalności odczytał i zebranie poprowadził Pan Ryszard Mazur, który od sześciu lat prowadzi sprawy finansowe i reprezentuje Koło w składzie pocztów sztandarowych w czasie uroczystości, oraz w kontaktach z Zarządem Okręgowym w Radomiu. Podczas zebrania odbyły się wybory i w skład Zarządu weszli: Pan Bolesław Warchoł, Pan Ryszard Mazur, Pani Jadwiga Stanios, oraz komisja rewizyjna pod przewodnictwem Pani Jadwigi Śmietanki .

 

W zebraniu uczestniczył również członek Zarządu Okręgowego Związku Pan Bogusław Wiącek, oraz Wójt Gminy Pan Robert Kowalczyk.