Głosowanie zakończyło się następującym wynikiem:1.Czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?Tak – 305 głosującychNie –    64 głosujących2.Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?Tak –  45 głosującychNie – 315 głosujących3.Czy jesteś za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Tak – 341 głosującychNie – 28 głosujących

 

Pełnomocnik ds. ReferendumIzabela Szczepanek